Chim liếc nhìn: không ngờ tới phải không?

Chim liếc nhìn: không ngờ tới phải không?

Chim liếc nhìn: không ngờ tới phải không?

Rồi khi ngờ tới rồi thì cũng đã muộn màng rồi hihi.

Meme liên quan: