Chó ăn lá cây mặt lấm lét

Chó ăn lá cây mặt lấm lét

Hình như là ăn lá cần chứ không phải ăn lá cây.

Xem thêm: