Chỗ anh em khuyên thật ra vườn nằm cho quen mùi đất

Chỗ anh em khuyên thật ra vườn nằm cho quen mùi đất

Tập nằm dần cho quen mùi đất không ít bữa xuống đó nằm hẳn lại lạ lẫm.

Xem thêm: