Chó bị bóp mõm: thôi thôi ông im mẹ mồm vào

Chó bị bóp mõm: thôi thôi ông im mẹ mồm vào

Chó bị bóp mõm: thôi thôi ông im mẹ mồm vào

Ngậm mồm lại hay là muốn ngậm giềng sả, lá mơ?

Meme liên quan: