Chó bị che mắt: tôi sẽ xem như chưa thấy gì

Chó bị che mắt: tôi sẽ xem như chưa thấy gì

Chó bị che mắt: tôi sẽ xem như chưa thấy gì

Thật tuyệt vời nếu như những gì tôi vừa nhìn thấy bị xoá khỏi ký ức.

Xem thêm: