Chó cầm dao nhọn sắp làm gì đó

Chó cầm dao nhọn sắp làm gì đó

Chó cầm dao nhọn sắp làm gì đó

À thì ra mày chọn cái chít?

Meme liên quan: