Chó chỉ mặt như kiểu muốn nói coi chừng tao

Chó chỉ mặt như kiểu muốn nói coi chừng tao

Chó chỉ mặt như kiểu muốn nói coi chừng tao

Cẩn thận với mấy đôi giày của mày đấy nha.

Meme liên quan: