Chó chống gậy, đội nó lá đi bằng hai chân

Chó chống gậy, đội nó lá đi bằng hai chân

Đây là tôi sau mấy tháng thất nghiệp vì nghỉ dịch.

Xem thêm: