Chó có cánh cầm đinh ba nói tiếng nữa tao chọc lủng lon

Chó có cánh cầm đinh ba nói tiếng nữa tao chọc lủng lon

Mày có ngừng nói hoặc ngậm mồm lại không?

Xem thêm: