Chó cột nơ ngay tai nói tại hạ đến cạn lời

Chó cột nơ ngay tai nói tại hạ đến cạn lời

Cảm giác bất lực trước những hành động ngốc nghếch của lũ bạn thân.

Xem thêm: