Chó đánh nhau nói để lão tôn chết đi

Chó đánh nhau nói để lão tôn chết đi

Chó đánh nhau nói để lão tôn chết đi

Chứ sống làm gì để meme đội quần lên đầu nữa.

Meme liên quan: