Chó đưa tay chống cằm suy tư

Chó đưa tay chống cằm suy tư

Khi bạn vừa ăn trưa xong và suy nghĩ xem tối nay sẽ ăn gì. Ôi cuộc đời này thật là buồn.

Xem thêm: