Chó khóc lóc nói dừng lại đi con, bố nghiện là đủ rồi

Chó khóc lóc nói dừng lại đi con, bố nghiện là đủ rồi

Chó khóc lóc nói dừng lại đi con, bố nghiện là đủ rồi

Tưởng "con hơn cha là nhà có phúc?"