Chó mắt quyết tâm chắp tay niệm chú

Chó mắt quyết tâm chắp tay niệm chú

Chó mắt quyết tâm chắp tay niệm chú

Niệm chú thay cho Đường Tăng trừng trị Tôn Ngộ Không.

Xem thêm: