Chó nằm ngửa bụng khá là mệt

Chó nằm ngửa bụng khá là mệt

Đây là bạn sau 5 tiết học mệt mỏi bực bội hết sức zị đó.

Xem thêm: