Chó nghiêng đầu nói giỏi thì đánh tao đi nà

Chó nghiêng đầu nói giỏi thì đánh tao đi nà

Chó nghiêng đầu nói giỏi thì đánh tao đi nà

Đánh tao đi rồi để mang tiếng cả đời là đánh một có chó dễ thương.

Meme liên quan: