Chở người cầm phóng lợn khổng lồ đi giúp bạn bè

Chở người cầm phóng lợn khổng lồ đi giúp bạn bè

Phóng lợn này chắc để xử lý những con lợn siêu to khổng lồ.

Xem thêm: