Chó nhai lá cần nói ái chà thằng này được đấy, khét đấy

Chó nhai lá cần nói ái chà thằng này được đấy, khét đấy

Chó nhai lá cần nói ái chà thằng này được đấy, khét đấy

Dùng meme này để khen ai đó khét, cua quá khét.

Meme liên quan: