Chó ôm đầu trên đống lá cần

Chó ôm đầu trên đống lá cần

Đã nói rồi là chơi đồ ít thôi.

Xem thêm: