Chó ôm đầu trên đống lá cần

Chó ôm đầu trên đống lá cần

Chó ôm đầu trên đống lá cần

Đã nói rồi là chơi đồ ít thôi.

Meme liên quan: