Chó sún răng cười há há đúng là ngu như chó

Chó sún răng cười há há đúng là ngu như chó

Ủa rồi tóm lại là con chó nó đang chửi ai?

Xem thêm: