Chó trắng lắc đầu liên tục: Mũi khoan thổn lùng

Chó trắng lắc đầu liên tục: Mũi khoan thổn lùng

Chó trắng lắc đầu liên tục: Mũi khoan thổn lùng

Thứ ngôn ngữ kỳ quái này đã được tiếp thu.

Meme liên quan: