Chó trợn mắt nói yamate kudasai

Chó trợn mắt nói yamate kudasai

Chó trợn mắt nói yamate kudasai

Cảm giác phê lòi mắt đang hiện diện trước mắt.

Xem thêm: