Cho tui hỏi hút bao nhiêu đá thì viết ra được bài viết như thế này?

Cho tui hỏi hút bao nhiêu đá thì viết ra được bài viết như thế này?

Khi bạn gặp mấy bài báo vớ vẩn và nhảm nhí trên mạng.

Xem thêm: