Chó vàng đưa tay chống cằm suy tư

Chó vàng đưa tay chống cằm suy tư

Suy nghĩ về những gì đang xảy ra.

Xem thêm: