Chó vàng nói có chuyện gì - có chịn rì

Chó vàng nói có chuyện gì - có chịn rì