Chống cằm nói déo biết nói gì luôn

Chống cằm nói déo biết nói gì luôn

Trường hợp này tao không thể nói ra được gì.