Chồng chê vợ úp lên đầu khỏi ăn

Chồng chê vợ úp lên đầu khỏi ăn

Râu tôm nấu với ruột bầu, chồng chê vợ úp lên đầu khỏi ăn.

Xem thêm: