Chú bé da đen bế con chó chết vì ngửi cô gái

Chú bé da đen bế con chó chết vì ngửi cô gái

Quá đau lòng, tội nghiệp chú chó, ai bảo tự nhiên đi ngửi đùi cô gái kia. Mất đi người bạn thân nhất hẳn chú bé da đen sẽ rất buồn. Chú bé da đen vác con chó trên vai.