Chú cheems cười miễn cưỡng hai ngón tay chỉ vào nhau

Chú cheems cười miễn cưỡng hai ngón tay chỉ vào nhau

Cảm giác bất lực đang chờ đợi 1 thứ gì đó.

Xem thêm: