Chú cheems nhỏ vmỗ taey - vỗ tay

Chú cheems nhỏ vmỗ taey - vỗ tay

Bạn xứng đáng với tràng vỗ tay của một con chó.

Xem thêm: