Chú chó an ủi: Đúng rồi khóc to lên

Chú chó an ủi: Đúng rồi khóc to lên

Ở đây không có ai cả, khóc thật to lên nào.