Chú chó bị ghì đầu bóp cổ

Chú chó bị ghì đầu bóp cổ

Giống như kiểu chó bị cảnh sát bắt vậy.

Xem thêm: