Ảnh chó bị xích cổ bắt lên xe bởi đội bắt chó rông

Ảnh chó bị xích cổ bắt lên xe bởi đội bắt chó rông

Không nên thả rông chó ngoài đường và nên bị bắt đi.

Xem thêm: