Chú chó cầm dao chém vào thớt giống như hiệp sĩ

Chú chó cầm dao chém vào thớt giống như hiệp sĩ

Nơi nào đó có công lý, nơi đó có hiệp sĩ chó.

Xem thêm: