Chú chó cạn lời không sủa được gì

Chú chó cạn lời không sủa được gì

Tứk mà không sủa được tiếng nào luôn á.

Xem thêm: