Chú chó đang dạy học cho học sinh

Chú chó đang dạy học cho học sinh

Trong cái nhà này riết rồi việc gì cũng đến tay tao.

Xem thêm: