Chú chó đưa tay like: Gút gút ve ri gút ai lai ịt!

Chú chó đưa tay like: Gút gút ve ri gút ai lai ịt!

Đến con chó cũng phải mở mồm nói tiếng Anh để khen ngợi Good good very good I like it.

Xem thêm: