Chú chó mặc quần áo người cầm làn đi chợ mặt đầy dấu hỏi

Chú chó mặc quần áo người cầm làn đi chợ mặt đầy dấu hỏi

Đi chợ mà ngơ ngơ thế này dễ bị mất tiền như chơi.

Xem thêm: