Chú chó nằm ngủ ôm gối ôm

Chú chó nằm ngủ ôm gối ôm

Cạn ngôn với hình ảnh chú chó chăm chỉ trông nhà này.

Xem thêm: