Chú chó nằm ngửa đắp chăn tím ngủ ngon lành

Chú chó nằm ngửa đắp chăn tím ngủ ngon lành

Chú chó nằm ngửa đắp chăn tím ngủ ngon lành

OK trong khi tôi mua nó về để nó giữ nhà.

Xem thêm: