Chú chó ngậm bát xin cơm chó (cẩu lương)

Chú chó ngậm bát xin cơm chó (cẩu lương)

Ảnh được dùng để comment vào các status hoặc hình ảnh yêu nhau của các cặp đôi, với hàm ý là xin bát cơm chó, cẩu lương...

Xem thêm: