Chú chó ngồi trên ghế có ánh mắt ái ngại

Chú chó ngồi trên ghế có ánh mắt ái ngại

Cũng không biết nói gì với sự việc đang chứng kiến.

Xem thêm: