Chú chó trắng bị kẻ lông mày trông rất ngốc nghếch

Chú chó trắng bị kẻ lông mày trông rất ngốc nghếch

Chú chó trắng bị kẻ lông mày trông rất ngốc nghếch

Mặt lóng nga lóng ngóng như mất sổ gạo.

Meme liên quan: