Chú chó vàng có đầu và đuôi lộn ngược

Chú chó vàng có đầu và đuôi lộn ngược

Được comment với hàm ý đang không hiểu chuyện gì diễn ra.

Xem thêm: