Chú chó vàng cưỡi ngựa

Chú chó vàng cưỡi ngựa

Trong một trạng thái vui vẻ, chó ta đang cố gắng làm một con người hoàn hảo.

Xem thêm: