Chú chó vàng mặt đần độn không hiểu chuyện gì đang diễn ra

Chú chó vàng mặt đần độn không hiểu chuyện gì đang diễn ra

Khuôn mặt lơ ngơ như vừa mất sổ gạo.

Xem thêm: