Chú chó vàng quay mặt nhìn với ánh mắt bất lực

Chú chó vàng quay mặt nhìn với ánh mắt bất lực

Tao cũng méo biết nói gì với những gì đã xảy ra luôn.

Xem thêm: