Chú chó vừa kéo đàn violin vừa khóc nước mắt thành dòng

Chú chó vừa kéo đàn violin vừa khóc nước mắt thành dòng

Chú chó vừa kéo đàn violin vừa khóc nước mắt thành dòng

Cảm giác như không có nỗi buồn nào bằng nỗi buồn của chú chó này.

Xem thêm: