Chú chuột cầm thánh giá hoảng sợ

Chú chuột cầm thánh giá hoảng sợ

Chắc đang cầu nguyện khi đang xem một cái gì đó vô cùng kinh khủng