Chú công an nói tấp vào lề

Chú công an nói tấp vào lề

Đừng đưa câu chuyện này đi quá xa nữa.